ОАО «Кыргыз почтасы»

КОД ОКПО 20382073
инн: 01504199410099
ОАО «Айыл Банк»
БИК: 135001
р/счет: 1350100024028647
УККН 999
адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 227
тел: 61-02-92; 61-36-05