Биз менен кантип байланышса болот
Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., ч. көч., 227

кабылдама: (+996 312) 61 36 07;

офис: (+996 312) 61 52 93;

факс: (+996 312) 61 21 01 (+996 312) 90 17 25;

e-mail: info@post.kg