Кыргыз Республикасынын чегинде акча которууларды жөнөтүүгө тарифтер
 Жөнөтүлүүчү сумманын өлчөмүТариф 
1000 сомго чейин кошо эсептегенде20 сом 
1001 сомдон  3000 сомго чейин 2,2 % 
3001 сомдон  6000 сомго чейин1,7 % 
6001 сомдон  10000 сомго чейин1,2 % 
10001 сомдон 20000 сомго чейин0,7 % 
20001 сомдон 50000 сомго чейин 0,5 % 
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары акча которууларга тарифтер (КМШ өлкөлөрү)
 Жөнөтүлүүчү сумманын өлчөмүТариф 
1000 сомго чейин кошо эсептегенде50 сом 
10001 сомдон  10000 сомго чейин4% 
10001 сомдон 20000 сомго чейин 3% 
20001 сомдон 50000 сомго чейин 2,5% 
50001  сомдон2% 
Кыргыз Республикасынын чегинде шашылыш дарексиз акча которууларды жөнөтүүгө тарифтер
Жөнөтүлүүчү сумманын өлчөмүТариф 
1000 сомго чейин кошо эсептегенде20 сом 
1 001 сомдон 10 000 сомго чейин 30 сом 
10 001 сомдон 30 000 сомго чейин40 сом 
30 001 сомдон  50 000 сомго чейин 50 сом 
Шашылыш дарексиз эл аралык акча которууларды жөнөтүүнүн тарифтери Pos Transfer  (Россия)
Жөнөтүлүүчү сумманын өлчөмүТариф 
100 сомдон 5 000 сомго чейин кошумча эсептегенде60 сом 
 5 001 сомдон 300 000 сомго чейин кошо эсептегенде1,2%  

ЭСКЕРТҮҮ:

Бул тарифтик пландар жеке жактар үчүн да, юридикалык жактар үчүн да бардык салыктарды эске алуу менен эсептелген. Эл аралык акча которуунун максималдуу суммасы “Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому менен башка өлкөлөрдүн дайындалган операторлорунун ортосундагы эки тараптуу макулдашуулар менен аныкталат.