Түзүм:

«Кыргыз почтасы» ААКсынын жетекчиси Башкармалыктын төрагасы болуп саналат. «Кыргыз почтасы» АК өзүн-өзү камсыздайт.