Жөнөкөй, заказдык, баалуу каттарды, посылкаларды кабыл алуу жана берүү

Чакан пакеттерди кабыл алуу жана берүү

Посылкаларды кабыл алуу жана берүү

Ички тездетилген почтаны кабыл алуу жана берүү (Экспресс жөнөтүүлөр)

Эл аралык экспресс почтаны кабыл алуу жана жеткирүү (EMS)