Кызматтардын тизмеси
Атайын кызматтар: бирдиги бир жолу жөнөтүү тарифи
1)Көрсөтүлгөн контролдук мөөнөтү бүтө элек, катталган почта жөнөтмөсүн издөөгө арыз үчүн. сом 42
2)Почта жөнөтмөсүн кайтаруу жөнүндө жөнөтүүчү берген арыз үчүн. сом 57
3)Ишканада салмагы 500 граммдан ашкан чакан пакетти берүү. сом 42
Кошумча кызматтар: бирдиги бир жолу жөнөтүү тарифи
4)Почта жөнөтмөлөрүн жеткирүү. сом 122
5)Ар бир кийинки почта үчүн кошумча акы. сом 60
6)Почта жөнөтмөлөрүн үйдө кабыл алуу (кардардын чакыруусу боюнча). сом 150
7)Ар бир кийинки почта үчүн кошумча акы. сом 50
8)Почта жөнөтмөлөрүн таңгактоо. сом 83
9)Почта жөнөтмөлөрүн жумшак кабык мом менен мөөрлөө. сом 96
10)Жөнөтүүлөрдү издөө: жөнөтүүчүнүн каталарынан улам чыккан почта жөнөтмөлөрүн издөө. сом 132
11)Жазылууну тариздөөдө абонементтин туура эмес таризделишинен улам келип чыккан справкалар жайгаштырылган мезгилдүү басылмага издөө. сом 152
12)Толук эмес жана так эмес даректери менен келген почта даректерин издөө. сом 28
13)Жардам столу аркылуу маалымат алуу. сом 17
14)Эл аралык жана ички почта жөнөтмөлөрүнүн коштомо бланктарын толтуруу (декларациялар, коштоочу даректер ж. б.) сом 28
15)Райондун жана шаардын аймагынын чектеринде башка дарек боюнча почта жөнөтмөлөрүн жөнөтүү(адресаттын арызы боюнча). сом 28
16)Узак мөөнөттүү ишеним кат боюнча почта жөнөтмөлөрүн берүү. сом 14
17)”Талап боюнча төлөнүүчү” жазылуу басылмаларын берүү. сом 14
18)Үйдө мезгилдүү басылмаларга жазылуу. сом 41
19)Абонементтик ящиктерди пайдалангандыгы үчүн.Бир капастын баасы. сом 224
20)Атайын шакек боюнча тездетилген почта жеткирүү. сом
21)Айына 1 жолу жеткирүү баасы 1 жолу жеткирүү. сом 2577
22)Айына 2 жолу жеткирүү баасы 2 жолу жеткирүү. сом 4662
23)Каттоо, кайра каттоо жана жаңы түзүлгөн ишканалардын шаар планына киргизүү. сом 229
24)Ар бир почта жөнөтмөсүнө партиялык почта жөнөтмөсүн(5 даанадан ашык) жөнөткөн жөнөтүүчүнүн каалоосу боюнча квитанциянын көчүрмөсү. сом 5
25)Сот-тергөө органдарынын токтому боюнча документтерди жана алардын көчүрмөлөрүн берүү. сом 166
26)Посылкаларды адресатка берүү үчүн,Бажы тарабынан текшерилгенден кийин(адресаттын каалоосу боюнча)Цмполдо. сом 118