«Кыргыз почтасы» ААКнын улуттук акча которуу системасы бул тез арада акча которуу системасы. Система акча которуулар рыногунда эсеп ачпастан иштейт жана Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында кызмат көрсөтөт. Эл аралык акча которууларды алмашуу КМШнын 7 өлкөсү менен ишке ашырылат:

Өлкөнүн аты Бир которуунун максималдуу суммасы
Орусия Орусиядан 100 000 рубль, Кыргызстандан 100 000 рубль (же сом эквиваленти)
Казахстан 1000 USD
Украина Украинадан 1800 доллар, Кыргызстандан 1000 доллар
Беларусь 500 EUR
Молдова 1000 EUR
Өзбекстан 1000 USD
Тажикистан 250 USD

Системанын ыңгайлуулугу кардарлардын акча каражаттарын алуучунун жашаган жери боюнча каалаган филиалына же почта бөлүмүнө тез жана коопсуз которуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугунда, бул бүткүл республика боюнча жайгашкан 920 пункт. Биздин кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн биз ички которуулардын 2 түрүн сунуштайбыз: — дарек которуу – бул учурда жөнөтүүчү алуучунун так дарегин көрсөтүүгө тийиш, ал жашаган жери боюнча почта бөлүмүндө төлөнөт. Үйгө жеткирүү кызматы да каралган. — дарексиз которуу – бул учурда которууну жөнөткөндөн кийин жөнөтүүчү алуучуга которуунун номерин жана кодун билдирүүгө милдеттүү, ал кардардын талабы боюнча каалаган автоматташтырылган филиалда же почта бөлүмүндө төлөнөт. Бул учурда, алуучу которуунун номерин жана код сөзүн билиши керек. Кантип которууну жөнөтүү керек?

 • жашаган жери боюнча «Кыргыз почтасы» ААКсынын каалаган филиалына кайрылуу керек;
 • өлкөнү, шаарды, которуунун суммасын жана которуунун түрүн атаңыз;
 • паспорт көрсөтүү;
 • Которуу арызын толтуруңуз, акча салыңыз жана комиссияны төлөңүз.

 Кантип которууну алса болот?

 • почтальон сиздин үйүңүзгө которууну алганы тууралуу билдирүүнү жеткирет;
 • почта бөлүмүндө сиз которууну алгандыгы тууралуу билдирүүнү жана инсандыгын ырастоочу документти көрсөтөсүз;
 • акча алуу үчүн форманы толтуруу;
 • котормо алуу;
 • кааласа, почтальон которууну үйүнө жеткирет.

«Кыргыз почтасы» ААКнын акча которуу системасынын өзгөчөлүктөрү:

 • география: «Кыргыз почтасы» ААКтын кеңири филиалдык тармагы – республика боюнча 920 филиал жана почта бөлүмдөрү
 • пайда. Которуу үчүн төмөн комиссия – 20 сомдон баштап, комиссияны акча которууну жөнөтүүчү гана төлөйт.
 • натыйжалуулугу. Акча которуунун ылдамдыгы 2 мүнөт.
 • акча которуунун максималдуу ылдамдыгы — которуу on-line режиминде алуу үчүн жеткиликтүү болуп калат;
 • ыңгайлуулук. Үйдө акча которууну билдирүү жана жеткирүү.
 • ишенимдүүлүк. «Кыргыз почтасы» ААК акча каражаттарынын сакталышына кепилдик берет
 • жөнөкөйлүк. Акча которууну жөнөтүү же алуу үчүн жаныңызда өзүңүздү тастыктаган документ болсо жетиштүү
 • тез – акча алар жөнөтүлгөндөн кийин 15-20 мүнөттүн ичинде кабыл алынышы мүмкүн.

 

Кыргыз Республикасынын ичинде максаттуу акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер Кыргыз Республикасынын ичинде дарексиз шашылыш акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер (эл аралык)
Жөнөтүлө турган сумма Тарифтер Жөнөтүлө турган сумма Тарифтер Жөнөтүлө турган сумма Тарифтер
1000 сомго чейин 20 сом 1000 сомго чейин 20 сом 1000ге чейин 50 сом
1000 сомдон 3000 сомго чейин 2,2 % от 1000 до 10000 сом 30 сом 1000 сомдон 10000 сомго чейин 4%
3000 сомдон 6000 сомго чейин 1,7 % 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин 40 сом 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин 3%
6000 сомдон 10000 сомго чейин 1,2 % 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин 50 сом 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин 2,5%
10 000 сомдон 20 000 сомго чейин 0,7 %

50000  сомдон жогору 2%
20 000 сомдон 50 000 сомго чейин 0,5 %

Акча которуулар улуттук валютада кабыл алынат. Террористтик жана экстремисттик аракеттерге же массалык кыргын салуучу куралды жайылтууга катышкан адамдардын тизмеси: