“Кыргыз почтасы”ААКнын башкы директорунун орун басары