Мамлекеттик жөнгө салууга жаткан (республика ичинде)почта байланышы кызматтарына баалардын (тарифтердин) прейскуранты

2024-жылга эл аралык пакеттердин тарифтери.

2024-жылга карата эл аралык тездетилген почта МУП EMS тарифтери.

КМШ өлкөлөрүнө 2024-жылга карата кат-кабарларды жөнөтүү тарифтери.

Республиканын ичинде почта жөнөтмөлөрүн жөнөтүүгө тарифтер