Талаптар:

 • Жогорку юридикалык билим (акыркы курстардын студенттери болушу мүмкүн)
 • Юридикалык кызмат стажы милдеттүү эмес
 • КР жарандык жана эмгектик укук чөйрөсүндөгү мыйзамдарын билүү артыкчылык болуп саналат
 • Татаал укуктук маселелерди талдоо жана практикалык чечимдерди сунуштоо жөндөмү
 • Жакшы байланыш көндүмдөрү
 • Юридикалык топту натыйжалуу башкаруу, милдеттерди бөлүштүрүү, тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө
 • Кесиптик этиканы сактоо
 • Сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү
 • Өз ишин пландаштыруу жана уюштуруу боюнча жакшы билүү
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу
 • Толук жумуш күнү 9.00-18.00
 • түшкү тамак 12.30-13.30
 • 5/2 графиги
 • Чыгуулар жана командировкалар
 • Макулдашылган эмгек акы