Талаптар:

  • Категория Күбөлүк B,C
  • Жакшы байланыш көндүмдөрү
  • Кесиптик этиканы сактоо
  • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу
  • Толук жумуш күнү 9.00-18.00, түшкү тамак 12.30-13.30
  • 5/2 график
  • Чыгуулар жана командировкалар
  • Эмгек акысы 24 000 сом