Айдоочу

Жумуш
Талаптар: Категория Күбөлүк B,C Жакшы байланыш көндүмдөрү Кесиптик этиканы сактоо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу Толук жумуш күнү 9.00-18.00, түшкү тамак 12.30-13.30 5/2 график Чыгуулар жана командировкалар Эмгек акысы 24 000 сом
Read More

Оператор-сорттоочу

Жумуш
Талаптар: Жакшы байланыш көндүмдөрү Кесиптик этиканы сактоо Өз ишин пландаштыруу жана уюштуруу боюнча жакшы билүү Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу Толук жумуш күнү 9.00-18.00, түшкү тамак 12.30-13.30 5/2 графиги Чыгуулар жана командировкалар Эмгек акысы 20 000 сом
Read More

Юрист

Жумуш
Талаптар: Жогорку юридикалык билим (акыркы курстардын студенттери болушу мүмкүн) Юридикалык кызмат стажы милдеттүү эмес КР жарандык жана эмгектик укук чөйрөсүндөгү мыйзамдарын билүү артыкчылык болуп саналат Татаал укуктук маселелерди талдоо жана практикалык чечимдерди сунуштоо жөндөмү Жакшы байланыш көндүмдөрү Юридикалык топту натыйжалуу башкаруу, милдеттерди бөлүштүрүү, тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө Кесиптик этиканы сактоо Сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү Өз ишин пландаштыруу жана уюштуруу боюнча жакшы билүү Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу Толук жумуш күнү 9.00-18.00, түшкү тамак 12.30-13.30 5/2 графиги Чыгуулар жана командировкалар Макулдашылган эмгек акы
Read More

Жүк ташуучу

Жумуш
Талаптар: Жакшы байланыш көндүмдөрү Өз ишин пландаштыруу жана уюштуруу боюнча жакшы билүү Кесиптик этиканы сактоо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу Толук жумуш күнү 9.00-18.00 түшкү тамак 12.30-13.30 5/2 графиги Чыгуулар жана командировкалар Эмгек акысы 30 000 сом
Read More