“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому канцелярдык товарларды сатып алууга конкурс жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому канцелярдык товарларды сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн бардык кызыкдар тараптар конкурстук табыштамаларды саат 16:10го чейинки мөөнөттө 15.03.2024-ж. электрондук дарекке бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com. бардык толук маалымат тиркелген файлда көрсөтүлгөн: СКД жана ТБ, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06. Файл тиркемеси: жүктөө
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому чек ленталарын жана термоленталарды сатып алууга конкурс жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому чек ленталарын сатып алууга сынак жарыялайт 80*70*12 20 000 даана жана термоленттер 57*30*12 келишим түзүү үчүн 1000 бирдик санында бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 02.03.2024-ж. электрондук дарекке бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com. бул жарыяга тиешелүү бардык суроолор боюнча төмөнкү телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06.
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому пластик кыпчуурларды сатып алууга сынак жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому 71 000 даана желим кыскычтарды сатып алууга сынак жарыялайт. Келишим түзүү үчүн бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 28.02.2024-ж. электрондук дарекке гана бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06. Техникалык тапшырманы жүктөп алыңыз.
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому жалданма автотранспорттун кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга конкурс жарыялайт

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому жалданма автотранспорт кызматын сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн тиркемеде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 16.02.2024-ж. чейин электрондук дарекке бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com же документтерди төмөнкү дарек боюнча берүүгө: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 227, каб 216., колдонмодо көрсөтүлгөн маршрутка ылайык. Бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06. Техникалык тапшырманы жүктөп алыңыз.
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому долбоордук-сметалык документтердин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга конкурс жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому ДСД кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 09.02.2024-ж. электрондук дарекке гана бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06. Долбоордук-сметалык документтерге СБ жүктөп алыңыз.
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому А4 кеңсе кагаздарын сатып алууга конкурс жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому А4 пост офистик кагаздарын 2500 пачка санда сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 07.02.2024-ж. электрондук дарекке гана бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06.
Read More

Картридждарды сатып алуу үчүн конкурс

Сунуштар
Ачык акционердик корпорация “Кыргыз почтасы” 100 бирим картридж, “C8842A” модели өндүрүү үчүн жабдуулоо жарыстары билдирет. Кагаздык кызмат алуу үчүн баасызча ылайыктыкты алуу үчүн бардык эл аралыктын элчилери, 10.01.2024 жылдын 16:00 часына чейин коммерциялык предложенияларын электрондук почта: kkyrgyzpost@gmail.comга жатталууга болот. Бул жарыстарга айыптык масалалар боюнча, + (996) 505 10-88-11 телефону аркылуу байланышууга болот.
Read More

“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому долбоордук-сметалык документтердин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга конкурс жарыялайт.

Сунуштар
"Кыргыз почтасы" ачык акционердик коому долбоордук-сметалык документтердин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 10:00гө чейинки мөөнөттө 27.12.2023-ж. электрондук дарекке гана бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com Бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06 же боюнча эл.почта: kkyrgyzpost@gmail.com
Read More