“Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому жалданма автотранспорт кызматын сатып алууга конкурс жарыялайт. Келишим түзүү үчүн тиркемеде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык бардык кызыкдар тараптар коммерциялык сунуштарды саат 17:00гө чейинки мөөнөттө 16.02.2024-ж. чейин электрондук дарекке бере алышат: kkyrgyzpost@gmail.com же документтерди төмөнкү дарек боюнча берүүгө: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 227, каб 216., колдонмодо көрсөтүлгөн маршрутка ылайык. Бардык деталдар тиркелген техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн, аны жүктөп алсаңыз болот. Бул кулактандырууга байланыштуу бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.+996 312 61 36 06.

Техникалык тапшырманы жүктөп алыңыз.