Талаптар:

  • Жакшы байланыш көндүмдөрү
  • Кесиптик этиканы сактоо
  • Өз ишин пландаштыруу жана уюштуруу боюнча жакшы билүү
  • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу
  • Толук жумуш күнү 9.00-18.00, түшкү тамак 12.30-13.30
  • 5/2 графиги
  • Чыгуулар жана командировкалар
  • Эмгек акысы 20 000 сом

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *